این مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

ثبت تغییرات شرکت در شیراز

ثبت تغییرات شرکت در شیراز

بعد از ثبت شرکت قصد انجام تغییراتی خواهید کرد تغییرایتی  مربوط به شرکت از جمله تغییرات و تصمیمات شرکت است که طی مجمع عمومی فوق العاده  یا در جلسات هیئت مدیره بنا به ضرورت هایی صورت میگیرد.

اما باید دانست که بر اساس ماده 200 قانون تجارت ثبت تغییرات زیر الزامی است

 1. تغییر اساسنامه
 2. تمدید مدت شرکت ، زاید بر مدت مقرر
 3. انحلال شرکت ، حتی در مواردی که انحلال به واسطه ی انضا ی مدت شرکت صورت میگیرد
 4. تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آن ها از شرکت
 5. تغییر اسم شرکت

برای ثبت تغییرات شرکت ها مستلزم تنطیم و ارایه صورتجلسه متناسب با موضوع تغییرات و ارایه آن به مراجع ثبتی است

اداره کل شرکت ها در صورت صحت صورتجلسه و رعایت کردن کلیه اصول و قواعد قانونی آن و مطابقت موارد آن با پرونده اصلی ، آگهی تغییرات ثبتی را صادر نموده که در روزنامه رسمی و محلی اطلاع رسانی شود. 

ثبت تغییرات شرکت در شیراز چگونه انجام می شود؟

به سه حالت تغییرات شرکت تنظیم می شود

 1. مجمع عمومی عادی
 2. مجمع عمومی فوق العاده
 3. هیئت مدیره

وظایف مجمع عمومی عادی

تعیین خط مشی شرکت و رسیدگی و اخذ تصمیمات  راجع به کلیه امور شرکت جز موارد یکه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده  است

رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت .رسیدگی مزبور پس از استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان خواهد بود.

انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان

تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام

تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

تغییر در مواد اساسنامه (نظیر تغییر در نام شرکت؛ تغییر در موضوع شرکت ؛ تغییر محل شرکت)

افزایش  یا کاهش سرمایه

تغییر در عده مدیران و مدت خدمت آن ها و تعیین بازسان

اجازه صدور اوراق قرضه

انحلال شرکت سهام ممتاز

مدارک لازم جهت ثبت شرکت

1.کپی برابر اصل مدارک شناسایی تمام شرکای جدید
2. اصل مدارک شناسایی افرادی که خارج می شوند و حضور اشخاص خروجی در دفاتر اداره ثبت شرکتها جهت امضاء
3. لیست شرکا با میزان سهامشان
4. کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت و هیأت مدیره
5. کپی اساسنامه شرکت
6. حضور تمامی شرکا و مدیر در صورت انحلال شرکت

 اما برای ثبت تغییرات شرکت خود چگونه باید عمل کنیم

تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل تمام اوراق توسط شرکا
مراجعه به سامانه ی اداره ی  ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir 
بارگذاری مدارک و درج اطلاعات خواسته شده در سامانه ی فوق
مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات
پرداخت هزینه روزنامه رسمی
صدور آگهی

مراحل ثبت تعییر نام شرکت سهلمی خاص

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
 2. تنظیم صورتجلسه و امضای هیأت رئیسه
 3. انجام تشریفات دعوت مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت
 4.  تحویل اصل صورتجلسه و لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنها رسیده به اداره ثبت شرکتها
 5.  پرداخت حق الثبت جهت تغییر نام و تحویل فیش به اداره ثبت شرکتها
 6. تحویل اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت و مجوز اخذ شده به اداره ثبت شرکتها
 7. تأیید نام انتخابی توسط مسؤل تعیین نام اداره ثبت شرکتها بعد از تحویل مدارک

مراحل ثبت تعییر نام شرکت با مسئولیت محدود

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
 2. تنظیم صورتجلسه و امضای کلیه شرکا با قید نمودن میزان سهام خود در شرکت
 3. انتخاب و عنوان نمودن نام اعضای هیأت نظار در صورت جلسه در صورتی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد
 4. امضای صورتجلسه توسط هیأت نظار
 5.  مراجعه ی یکی از شرکا یا وکیل شرکت به واحد تعیین نام اداره بعد از یک ماه
 6. ثبت آگهی بعد از تعیین نام و اخذ موافقت مسؤل مربوطه

 

مراحل تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

 1. تشکیل جلسه  توشط مجمع عمومی فوق العاده
 2. تنظیم صورتجلسه مربوط به موضوع

نکته : کلیه اعضا شرکت با قید کردن مقدار سهام خود باید صورتجلسه را به امضا برسانند

در صورتی که تعداد شرکا زیاد باشد مطابق با ماده 109 قانون تجارت، هیأت نظار انتخاب شده و اسامی اعضای هیأت نظارت در صورتجلسه تنظیمی درج می گردد و آنها باید صورتجلسه را امضا کنند. این صورتجلسه باید حداکثر یکماه بعد از تاریخی که مجمع تشکیل شده به وسیله اعضای شرکت یا وکیل رسمی آن به اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و ثبت گردد.
در تغییر آدرس شرکت با مسوولیت محدود،مجمع عمومی فوق العاده جلسه ای را تشکیل داده و صورتجلسه ی مربوط به موضوع را تنظیم می نماید که کلیه ی اعضای شرکت ( شرکا) با قید کردن مقدار سهام خود باید آن را به امضاء برسانند.
هر زمان اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه ی آن به هیأت مدیره داده شده بود، هیأت مدیره باید صورتجلسه ای در رابطه با ثبت تغییر محل تنظیم نمایند و اگر تغییر محل از یک شهرستان به شهرستان دیگر صورت بگیرد پرونده شرکت مربوطه مطابق بادرخواست هیأت مدیره و تنظیم و تصویب صورتجلسه به شهرستان مربوطه ارسال می شود.

مراحل تغییر آدرس شرکت سهامی

تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد
رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت.قابل ذکر است هر گاه اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیات مدیره شرکت تفویض شده باشد،هیات مدیره با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می کند.چنانچه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد،باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با درخواست هیات مدیره با تصویب و تنظیم صورت جلسه ارسال شود.

نقل و انتقال شرکت

 1. حضور در جلسه و امضای صورتجلسه
 2. گواهی نتقل و انتقال ( گرفتن مفاصا) از اداره دارایی در صورت تغییرات نقل و انتقال در شرکت سهامی
 3. پرداخت مالیات 4 درصد نقل و انتقال در مورد سهام با نام و بی نام
 4. عدم ثبت آگهی در مورد ثبت تغییرات شرکت نقل و انتقال سهام در صورت نداشتن گواهی مالیاتی

چرا ثبت تغییرات شرکت در شیراز توسط تیم متخصص گاما برند

 1. با گاما برند شما هیچ هزینه اضافی پرداخت نخواهید کرد و درصورتی که مشکلی در مسیر ثبت تغییرات شرکت به وجود آید تیم مشاوران گاما برند راهی برای آن پیدا خواهد کرد
 2. کم کردن هزینه های رفت و آمد به تهران
 3. اطمینان از پیگیری منظم انجام کار بدون داشتن حضور مستقیم
 4. رفع و رجوع صدها مسئله حقوقی تخصصی

موسسه گاما برند جهت ثبت تغییرات شرکت در کوتاهترین زمان با شما همراه می شود

سوالات خودرا با کارشناسان گاما مطرح کنید،کارشناسان گاما برند پاسخگوی شما خواهند بود

0


پرسش و یا دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد